o firmie oferta kontakt virtual tour
 

Witamy na stronach internetowych firmy DREKOP.

Główny profil produkcji stanowi± pale toczone, palisady, pale do winnic oraz sadów. S± one wykonywane według następuj±cych technologii:

  • korowanie na czerwono - ¶rednice 6 - 36 cm
  • korowanie na biało - ¶rednice 4 - 24 cm
  • obtaczanie - ¶rednice 4 - 24 cm
  • obtaczane i frezowane - ¶rednice 12 - 24 cm

Powyższe produkty mog± być dodatkowo ostrzone oraz fazowane na końcach.

Dodatkowym elementem oferty s± produkty z zakresu tarcicy budowlanej: deski, łaty, kantówki, kompletne konstrukcje dachów oraz domów drewnianych.
Wszystkie powyższe produkty mog± być na Państwa życzenie impregnowane metod± ci¶nieniow± lub zanurzeniow± w uzgodnionym impregnacie.

 
Powrót do strony głównej